Tisztelt Tagtársunk!

Szeretettel meghívjuk/meghívunk az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2022. évi közgyűlésére.
Külön felhívjuk a figyelmet arra, az éves rendes közgyűlés kötelező napirendi pontjain túl egyéb fontos döntések meghozatalát is tervezzük ezúttal, melyeket az egyesület tanácsadó testülete, a Vének tanácsa az alábbiak szerint készített elő:

IDŐPONT: 2022. május 26, csütörtök, 17.00.
HELYSZÍN: Labor Café (Nyíregyháza, Benczúr tér 19.)

Tervezett program, illetve napirendi pontok:


- 16.45: Érkezés, jelenléti ív kitöltése, tagdíj befizetése
- 17.00: Hivatalos napirendi pontok:
1)  Levezető, jegyzőkönyvvezető, két szavazatszámláló és jegyzőkönyv
hitelesítő választása, határozatképesség megállapítása*;
2) Tájékoztató az Egyesület gazdasági helyzetéről, az előző Közgyűlés
óta felmerült kiadásokról és bevételekről, a közhasznúsági jelentés
bemutatása, szavazás ennek elfogadásáról.
3) A programok beszámolói a 2021 évi tevékenységekről, szavazás ennek
elfogadásáról.
4) Programtervek a következő Közgyűlésig, szavazás ennek elfogadásáról.
5) Egyesületi elnök megválasztása.
6) Egyesületi felügyelőbizottsági tagok megválasztása.
7) Alapszabály módosítása.
8 ) Egyebek.Kelt: Nyíregyháza, 2022. május 5.

Az Egyesület nevében üdvözlettel:
Dr. Szigetvári Csaba
egyesületi elnök