Akkumulátorgyárak előnyei, hátrányai

Jelentős dillemma elé állította magát a XXI. századi emberiség.

Egyszerre kell megoldani a mobilitás fenntartását és a klímaváltozás elkerülését.

Az Európai Unió 2050-re szeretné elérni a karbonsemlegességet.

Ennek egyik tervezett módja az un. elektromobilitás elterjesztése.

A Magyar kormány erre hivatkozva akkumulátor nagyhatalommá szeretné tenni az országot. Nem törődve azzal, hogy az akkumulátor gyártásban megvannak-e a feltételei: Pl:. Nyersanyag, víz, munkaerő, energia.

További probléma, hogy az elektromos autózás és árufuvarozás nem ad maradéktalan választ a mai környezeti kihívásokra, sőt rengeteg új környezeti, gazdasági és szociális problémát állít elő.

De azért, hogy ne legyünk elfogultsággal vádolhatók, akik a fejlődés ellenségei,  igyekeztünk egy pro és kontra elemzést elvégezni az akkumulátor gyártással kapcsolatban. Ezen az oldalon igyekszünk bemutatni, hogy milyen pro és milyen kontra érvek állnak a rendelkezésünkre azért, hogy mi magunk, itt élő emberek is állást tudjunk foglalni a hazai akkumulátor gyártás megítélésével kapcsolatban.

Az pedig már egy másik kérdés, hogy ez után hogyan lehet érvényre juttatni az emberek érdekeit.

A Nyíregyházára tervezett Sunwoda akkumulátorgyár építésével kapcsolatban 2024 áprilisában egy közvélemény kutatást végeztünk.

Azért indítottuk ezt a kutatást, mert a Nyíregyházi Képviselő testület tagjaitól semmilyen választ nem kaptunk azokra a kérdéseinkre, amivel az akkumulátorgyár ide telepítésének az indokait megismerhettük volna.

Közvélemény kutatás eredményét itt lehet megtekinteni: Link

A pro és kontra listát témakörök szerint dolgoztuk fel. Az akkumulátor gyártás nem csak környezeti, nem csak gazdasági és nem csak társadalmi kérdés. De ezeket külön-külön is érdemes áttekintenünk.

Különösen azért, mert gyakori érv a környezetszennyező ipar telepítése során az, hogy a gazdasági érdekünk miatt ezt az áldozatot meg kell hozni.

Az érvelés során a vitatkozó felek főképpen a saját álláspontjukat alátámasztó érveket hozzák fel. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy mi is összeszedjük és bemutassuk a pro és kontra érveket, azért, hogy az olvasó maga tudjon állást foglalni ezen a téren.

Amennyiben szeretne értesűlni a Nyíregyházi akkumulátorgyárral kapcsolatos eseményekről, illetve a természeti környezetünket érintő eseményekről, hírekről, abban az esetben iratkozz fel a hírlevelünkre, amit itt tehetsz meg: Link

Gazdaság

Előnyök

Munkahelyek teremtődése.

Külkereskedelmi mérleg javulása az exportálás révén.

GDP-növekedés.

Sok külföldi tőke behozása.

Külföldi munkások vásárolnak itt, abból bevétel lesz.

Hátrányok

Kevés munkahely teremtődése az automatizáltság miatt.

Munkanélküliség felszámolására nem jók.

Megfelelő képzettségű, fizikumú munkaerőhiány fokozódása az építkezés miatt.

Kvalifikált munkaerő elszívása a helyi magyar vállalkozásokból, a környékről.

Alacsony szakképzettségűek az akkumulátorgyárakban sem találnak munkát.

Magyar cégek, helyi vállalkozók versenyhátrányba kerülnek.

Magyarország gigantikus támogatást és adókedvezményt ad a külföldi nagy cégeknek. Csak 6% adót fizet a multicég, míg a helyi iparos vállalkozó fizeti a teljes adót+helyi iparűzési adót+kamarai tagsági díjat.

„Jó nagy gyárakat építünk” politikusok gondolkodása, reménye, hogy ez hozza ki a gazdaságot a nehézségekből, jó sok munkahelyet teremt, segíti a helyi munkaerőpiacot  („Vas és acél országa” gondolkodásmód). Ehelyett a gyárak kiviszik a hasznukat, kevés pénz marad helyben.

Kutatásfejlesztést, fejlesztő laborokat nem hoznak be, helyi vállalkozásokat nem vonnak be.

A dolgozók rabszolgaként futószalagok mellé, olcsó gyártásra vannak felvéve, bangladesi árakkal versenyezve.

Magyar kisvállalkozók az adóforintjaik formájában szponzorálják a globális cégeket.

Nagytőke kiszolgálása.

A munkaerő-minőség nem javul, egyre több futószalag mellett, 3 műszakban, a lehető legkisebb bérért dolgoznak a magyarok, tudástőke nem képződik ki, amire lehetne alapozni, nincs kutatásfejlesztési munka.

Gazdasági-Szociális háttér

Előnyök

Jó az államnak, ha jönnek gyárak/ GDP növelése, külkereskedelmi előnyök.

Hátrányok

Kínai gyarmatosítás, a kínai akkumulátorokkal az európai autópiacot

Minimálbért fizetnek nagyrészt, adókedvezmény miatt munkaarányosan nem fizetnek be nagy adót, a társadalmi megújításához, a szociális problémák csökkentéséhez, a jó szakemberképzéshez nem járulnak hozzá.

Hosszabb távon automatizálásra törekednek, kevesebb ember fog dolgozni 20 év múlva, robotokkal kell majd versenyezni az embereknek, eleve vesztes helyzetben lesznek.

Környezeti hatások

Biztonságpolitikai, geostratégiai rész

Előnyök

Hátrányok

Iszonyatosan tűzveszélyes objektumok-terroristák, merényletek, diverzáns akcióknak kiemelt célpontja.

Ipari kémkedés-technológiák megfigyelése, szakemberek elszívásával tudástőke elvitele.

A bolygónak jó-e?

Előnyök

Hátrányok

Az elektromos autóval is környezeti károk járnak, zöld politika európai meghasonulása, nemcsak az autó, hanem a bányászat, gumigyártás stb. terén is figyelni kell a környezeti hatását, zöldre mosás 

Minden akkumulátorgyár környezetszennyező.

Komoly talajszennyezés.

Zöldmezős beruházások is vannak, jó minőségű szántóföldekre is telepítik, mert olcsóbb a beruházónak lebetonozni a termőföldet.

A bírságok nagyon alacsonyak a gyárak számára.

Irdatlan mennyiségű energiafelhasználás, a GDP-növekedés csak látszólagos.

A környezeti károk már tapasztalhatók, ám az ezek pontos vizsgálatára szolgáló mérések drágák, nincs rájuk erőforrás.

A közelben lakók számára zavaró a zajszennyezés.

A „szürke víz előállítása” a gyár számára nem megalapozott szemlélet.

A felszíni és felszín alatti vizeket tudja a gyár beszennyezni

Uralkodó szélirányban a várostól kifelé essen a gyár, nem veszik figyelembe, a város felé ne vigye a port, gőzt, gázokat, füstöket, rákkeltő, mérgező anyagokat

Fűteni kell a gyárat, hőenergiát termelni, szén-dioxid kibocsátás jelentősen nőhet, ezzel környezetkárosításként megjelenik

Sok helyen nagyon jó minőségű termőföldekre ráépítik a gyárat, sőt, természetvédelmi területre is építettek

A lítium-akkumulátor gyártása kifutó ágban vannak, új technológiák lesznek, itt maradnak hulladékként, bezárnak 10 év múlva, jobb esetben hatalmas állami támogatással át lehet állítani újabb gazdasági modellre

Nem ésszerű alapokon történnek a döntések, nem valósul meg a lakossággal nem politikai alapon történő egyeztetés, az előnyök és hátrányok arányának számbavétele 

Egészségügyi hatások helyi szinten

Előnyök

A várost nem szennyezik az elektromos autók.

Hátrányok

A gyár szennyez, a vízigény hatalmas

Szivárgással is már magzatkárosító hatások, rákkeltő hatások

Monoton munka fizikai, lelki leépülés negatív hatásai több embernél