Dokumentumok

 

Közvélemény-kutatás:

Mit gondolnak a nyíregyháziak a Sunwoda akkumulátorgyár építésével kapcsolatban?

Bevezető:

 1. márciusában Egyesületünk közvélemény-kutatást végzett a nyíregyházi lakosok körében. 712-en töltötték ki kérdőívünket, amiben arról kérdeztük a helyieket, vajon mit hallottak, tudnak és gondolnak a nyíregyházi akkumulátorgyár (Sunwoda) építésével kapcsolatban. 

A kérdőíveket közel egy hónapig, március 31-ig tölthették ki egy Google Form segítségével online, illetve két napig személyesen is gyűjtöttük azokat Nyíregyháza belvárosában.

Bár nem reprezentatív a felmérés, de a város véleményét hűen tükrözi az eredmény, mivel mindenki számára elérhető volt, és szabadon kitölthető.

Az épülő gyár telepítésével kapcsolatban sajnos nem szerveztek (eddig) az érintettek lakossági fórumot, valamint helyi népszavazás sem történt ebben az ügyben. Jelen pillanatban ez az egyetlen, bárki számára hozzáférhető anyag, ami a város lakosainak a véleményét valamennyire tükrözi. 

Összefoglaló

A közvélemény-kutatás alapján az alábbi megállapításokat tesszük:

 • A válaszadók jelentős része, 97,2%-a már értesült az akkumulátorgyár építésről.
 • A válaszadók jelentős részaránya, 92,2% nem ért egyet a beruházással.
 • A válaszadók jelentős része kifejezetten aggódik a beruházás környezetre, vízkészletre és az egészségi állapotra gyakorolthatásai miatt.
 • A válaszadók 85,2%-a szerint a várható előnyös hatások nem ellensúlyozzák a jövőbeli káros hatásokat. 
 • Az emberek kíváncsiak a gyár építésére, és annak környezeti, szociális és gazdasági hatásaira. Az általunk megfogalmazott, a gyár működésével kapcsolatos kérdések az emberek nagy részét érdeklik. Ezen kívül 85 fő fogalmazott meg saját kérdést, ami egy közvélemény-kutatási folyamatban kiemelkedően nagy arány.

A fentiek miatt arra a következtetésre jutottunk, hogy Nyíregyháza lakosságát kiemelkedő mértékben érdekli az akkumulátorgyár építése.  Az emberek aggódnak a gyár várható hatásai miatt. Az utcai kitelepülésünk során is azt tapasztaltuk, hogy a városlakók fel vannak háborodva azért, mert a megkérdezésük és az érdemben történő tájékoztatásuk nélkül épül az akkumulátorgyár városunk határában.

A konkrét kérdésekre adott válaszok: 

 1. Ön nyíregyházi lakos?

A válaszadók 76,1%-a nyíregyházi lakos, további 13,8%-a olyanok, akik az akkumulátorgyár közelében lévő településen laknak.

Azaz a válaszadók 89,9%-a közvetlenül érintett településen él.

A válaszadók 10,1%-a nem nyíregyházi. Közülük sokan olyanok, akik Nyíregyházán születtek, de most éppen nem itt élnek, viszont fontos számukra az, hogy mi történik a szülővárosukban.

 1. ábra

 

Hallott-e már Ön arról, hogy Nyíregyházán akkumulátorgyárat (Sunwoda) építenek?

A válaszadók mindössze 2,8%-a nem hallott még a Nyíregyházára tervezett akkumulátorgyár építéséről.

Azaz a válaszadók 97,2%-a már értesült az építésről. 

Azok között, akik értesültek a gyár építéséről, jelentős a különbség annak tekintetében, hogy mennyit hallottak már róla. A későbbi kérdésekre adott válaszokból kiderül, hogy az emberek –  bár hallottak a gyár építéséről –, mégis rengeteg a kérdésük, és sokan úgy gondolják, hogy érdemi információval nem rendelkeznek. 

2. ábra

 3. Mi a véleménye Önnek a Nyíregyházára tervezett akkumulátorgyár megépítéséről?

Ezt a kérdést azoknak tettük fel, akik már hallottak az akkumulátorgyár építésének a tervéről.

A kérdőívet kitöltők egy ötfokozatú skálán fogalmazhatták meg a válaszukat erre a kérdésre. 

A válaszokból egyértelműen kiderül, hogy a kitöltők többsége nem ért egyet, vagy nem örül annak, hogy a városba akkumulátorgyárat építenek.  

Az első két kategóriába összesen 92,2% tartozik.

3,2% válaszolt úgy, hogy nem érdekli ez az ügy.

A válaszadók 4,7%-a ért egyet, vagy kifejezetten egyetért és örül ennek a  beruházásnak. 

Egyáltalán nem értek vele egyet/egyáltalán nem örülök neki. 76,7%
Nem értek vele egyet/nem örülök neki. 15,5%
Nem foglalkoztat a dolog. 3,2%
Egyetértek vele/örülök neki. 2,9%
Kifejezetten egyetértek vele/kifejezetten örülök neki. 1,8%

 

3. ábra

 4. Mit gondol Ön az akkumulátorgyár építésével kapcsolatban?

Ebben a kérdésben hét részterülettel kapcsolatban fejthették ki a véleményüket a válaszadók. 

Minden egyes részterületen belül 7 fokozatú skálán jelezhették, hogy mi a véleményük (a skálán az 1-es volt az egyáltalán nem aggaszt, 4-es a semleges, 7-es pedig a kifejezetten aggaszt).

A hét részterületre vonatkozóan a válaszokat külön-külön mutatjuk be. 

4.1 A környezetvédelmi hatások tekintetében:

4. ábra

 4.2 A vízkészletre gyakorolt  hatások tekintetében:

 

5. ábra

 4.3 Az egészségügyi hatások tekintetében:

6. ábra

 4.4 Az ingatlanok értékére gyakorolt hatások tekintetében:

 

7. ábra

 4.5 A forgalom megnövekedése tekintetében:

8. ábra

 4.6 A város túlterheltsége tekintetében (pl. közintézmények, vízhálózat, közművek kapacitása):

 

8. ábra

 4.6 A város túlterheltsége tekintetében (pl. közintézmények, vízhálózat, közművek kapacitása):

 

 1. ábra

 

 1. 7 A munkaerőpiacra gyakorolt hatások tekintetében

10. ábra

 Összesítő ábra a 4. kérdésre adott válaszok tekintetében:

 

11. ábra

 A hét részterülettel kapcsolatban látszik, hogy alapvetően az aggályaikat fejezték ki a válaszadók. Az adatokból kiderül, hogy differenciáltan gondolkoznak a válaszadók, mert a környezetvédelmi, vízkészletre gyakorolt hatások és a várható egészségügyi hatások tekintetében többen fejezték ki az aggodalmukat, mint pl. a forgalom növekedése, vagy a munkaerő piaci hatásokkal kapcsolatban.

Azonban a válaszokból megállapítható, hogy mind a hét részterülettel kapcsolatban alapvetően az aggodalmukat fejezték ki az emberek.

Ennek oka lehet többek között az, hogy nem kapnak megfelelő információkat a beruházással kapcsolatban, nem szervez lakossági tájékoztató fórumot az önkormányzat, a kormányhivatal, vagy a beruházó, valamint a sajtóban napvilágot látott hazai, már üzemelő akkumulátorgyárak környezetszennyezésével kapcsolatos hírek. 

 1. Véleménye szerint a várható előnyös hatások (pl. iparűzési adóbevétel növekedése, munkahelyek létesülése) ellensúlyozzák-e az akkumulátorgyár káros hatásait?

 Kíváncsiak voltunk arra is, hogy mit mondanak a válaszadók azzal kapcsolatban, hogy ha megépül az akkumulátorgyár, akkor mit gondolnak a beruházás által előidézett pozitív és negatív hatások arányáról. 

A válaszokból egyértelműen kiderül, hogy a kérdőívet kitöltők nagy többsége (85,2%) nem gondolja azt, hogy a várható pozitív hatások, mint pl. az iparűzési adóbevétel megnövekedése vagy a munkahely teremtés ellensúlyozzák majd azokat a kockázatokat és káros hatásokat, amiket az akkumulátorgyár megépítése és üzembe helyezése jelent.

12. ábra

 1. Amennyiben igennel válaszolt az előző kérdésre, kérem nevezze meg ezeket a pozitív hatásokat. (Több válasz is lehetséges)

Erre a kérdésre összesen 45 fő adott választ. Azok válaszoltak ebben az esetben, akik szerint az előnyös hatások ellensúlyozzák a várható káros hatásokat. 

Több pozitívnak ítélt hatást is megjelölhettek.

A legtöbben az új munkahelyek létesítését (35 fő, a teljes válaszadók 4,9%-a) és az iparűzési adó megnövekedését jelölték meg (34 fő, a teljes válaszadók 4,7%-a).

Az ingatlanok értékére gyakorolt pozitív hatásokat 21 fő (a teljes válaszadók 2,9%-a) és a további nemzetközi gyárak idetelepülését 20 fő (a teljes válaszadók 2,8%-a) jelölte meg. 

13. ábra

 Milyen információkhoz szeretne hozzájutni az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban? Kérjük jelölje meg azokat a kérdéseket, amelyekre kíváncsi! Több válasz is lehetséges!

14. ábra

 A 7. kérdés azt vizsgálta, hogy van-e érdeklődés a lakossági oldalon a beruházás hatásaival kapcsolatban.

A kérdőívben mi is megfogalmaztunk néhány kérdést. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ezek közül mi az, ami az emberek érdeklődésére számot tart.

Ez a kérdés tartalmazott egy lehetőséget is arra, hogy a kitöltők feltegyék a saját maguk által megfogalmazott kérdéseket. A beérkezett kérdések nagy száma azt mutatja, hogy nagyon is érdeklik az embereket az akkumulátorgyár építésével kapcsolatos információk. 

 85 fő vette a fáradtságot, hogy a felsorolt kérdések mellett maga is feltegyen olyan kérdéseket, amik foglalkoztatják. Ezeket változtatás nélkül közöljük:

A közvélemény-kutatási felületen az alábbi kérdéseket fogalmazták meg a kitöltők:

 • Mikor szavaz a lakosság arról, hogy beleegyezik-e az akkumulátor gyárak építésébe Nyíregyházán illetve országosan is?
 • Milyen egészségügyi hatásai vannak?
 • Hol és hogyan szándékoznak a hulladékot/selejtárut/mellékterméket tárolni esetleg innen elszállítani?Hol és hogy lehet a korábban már beindított hasonló üzemek működési és környezeti hiteles adataihoz évekre visszamenőleg hozzáférni? Környezettanulmányok,orvosi dokumentációk vannak-e ezzel kapcsolatban?
 • Vizsgálták- e a lehetséges hosszú távú következményeket? A földet hogy fogja szennyezni?
 • Mennyi napi friss vízigénye és mennyi tisztított szennyvíz-igénye lesz a gyárnak? A hűtővízként felhasználni tervezett (szürke)vízzel mi fog történni? Elpárolog? Lehűtik és újra hasznosítják? Milyen veszélyes anyagok oldódhatnak bele, amik a levegőbe kerülhetnek a párolgás során?Milyen talajszennyezési hatások várhatók? Mi fog történni a gyári ipari víz tisztítása során képződött szennyvíziszappal és/vagy a víztisztítás egyéb maradékaival? A gyári akkuhulladék és a kötelezően visszaveendő akku-hulladék hova fog kerülni?
 • Köztudottak olyan környezeti hatások, melyek egészségügyi problémákhoz vezetnek. Fiatal nőként mi biztosítja, hogy nem fog felmerülni meddőség, korai vetélés? Más egészségügyi problémák jelentkezése esetén , hogyan látják el, gondoskodnak a károsultakról, amikor egyelőre a fennálló betegállományt sem képes ellátni a magyar eü? Miért akarnak újabb betegeket/sérülteket generálni, az összeomlás szélén álló rendszerben? Milyen jogalap teszi lehetővé, hogy arra kötelezzék egy város lakóit, hogy mérgező környezetben éljenek, és neveljék gyermekeiket?
 • A gyár közelében lakók milyen egészségi károsodásra számíthatnak?
 • Az egészségre milyen hatással lehet bármilyen akkugyári beruházás?
 • Mit tehetünk mi itt lakók, hogy megóvjuk gyermekeink, családunk és magunk egészségét a várható légszennyezettségi hatásoktól? Élhető várost, országot szeretnénk ahonnan nem kell elmenni.

 

 • Csak annak a véleménye legyen figyelembe véve, aki a megfelelő tájékoztatást megkapta, és képes felfogni.
 • Mikor fog már ebbe a Fidesz és Kovács belebukni?
 • Van-e jogi lehetőség arra, hogy megakadályozza a lakosság az akkumulátorgyár telepítését?
 • Mennyi hektár értékes fekete termőföldet vettek el az ipari terület miatt?
 • Az itteni lakosság hány százaléka kaphat munkát itt? Szellemi/fizikai dolgozók számára ez elérhető lesz?
 • Hol akarják tárolni az évi 8.500 köbméter mérgrző, életveszélyes szennyvíziszapot ? Milyen hatása lesz a városra tűzeset vagy egyéb ipari kataszrtófa ?
 • Hosszú távon, a gyártott akkumulátorokat, selejtezés után, ide hozzák-e vissza! Ha igen, akkor milyen alternatívák vannak, a hulladék kezelésével kapcsolatban?
 • Ki fogja ellenőrizni a környezetvédelmi előírások betartását?
 • Zajhatás, hogyan lesz megoldva a megnövekedett közlekedés, külföldi vendégmunkások foglalkoztatásával kapcsolatos problémák, azok elszállásolása, valamint a városra terhelődő problémái
 • Milyen munkahelyeket fog teremteni? Lesz-e megfelelő minőségű munkalehetőség a magasabb hozzaadott értéket jelentő munkaerőnek? Összhangban van-e a város szakképző es felsőoktatási intézményei által képzett munkaerő kínálattal? Az ide települő cégek társadalmi felelossegvallalasarol is szeretnénk többet tudni! Milyen hozzaadott értéket fognak képviselni ezek a cégek? Támogatják e a helyi kezdeményezéseket úgy mint az itt levő nyugat-európai gyárak? Stb
 • Mekkora lesz az energiaigénye az akkumulátor gyárnak?
 • A működéshez szükséges veszélyes anyagok hogyan lesznek szállítva?
 • Hogyan kártalanítják azokat a lakosokat, akiknek elértéktelenedik az ingatlana? Hogyan képzelik el az úthálózat fejlesztést, forgalom elterelést?
 • Általánosságban a szennyezési kockázatokról
 • Lesz-e tűzoltó, katasztrófavédelmi egyseg a helyszínen
 • A Magyarországon nem megfelelően működő hatoságok hogyan fogják a működést ellenőrizni? Nevetséges körnsezetvedelmi bírsagokat szabnak ki, ami egy átlag ember szamára egy kisebb összegű parkolójegy árával egyenlő. Ez elegendő egy hasonló gyár mindenre kiterjedő figyelméte, a profittal szemben? Sajnos magyarországi példák vannak arra, hogy nem.
 • Mi az építés tervezett időszaka? Mikorra tervezik a termelés indulását? Hány főt terveznek foglalkoztatni?
 • A külföldi vendégmunkások egészségügyi ellátása a megyei kórházat terheli-e
 • Mennyi pénzt kapott a polgármester hogy hozzájárult?
 • Amennyiben/technika túlhalad /már nem lesz szükség akkumulátorokra, hogyan állítják vissza az eredeti egészséges termőföldeket? Vagy az utódainak nézhetik a épület torzókat? A mérgező ,,melléktermékek,selejtek” sorsa mi lesz? Szokás szerint egyik helyről másikra szállítják,vagy simán beássák ,,környezet kímélő” módon ?
 • Miért ide?
 • Mi lesz a gyár sorsa, amennyiben kiderül, hogy mégsem az akkumulátoré a jövő? Átalakítható bármivé is, vagy csak ott fog állni?
 • Nem fizet-e túl nagy árat ez a város a vélhetőleges, de meglehetőden kétséges elónyökért?het
 • Környezeti katasztrófa esetén, mi az intézkedési terv
 • Milyen és mennyi külföldi munkavállaló „lepi” el a várost?
 • Milyen lehetősegek (jogi, társadalmi, szakmai) vannak, hogy a gyár ne épüljön meg? va
 • A legkevésbé sem bízok a gyár és a hatóságok ígéreteiben, az egyik anyagilag érdekelt, a többi politikai érdekeltség nyomása alapján működik… magyarországon elég erővel rendelkező független szervezet létezésében sem bízom. Az egyetlen garancia ha annak lehet nevezni… egy teljesen ellenérdekelt fél folyamatos monitoringja lehet. De ez is csak utólagos eredményeket tudna közölni… és valódi hatalma nem lenne pl egy gyárleállításra. Az esetleges (és nevetséges összegű) büntetéseket pedig eleve beleszámolják a gyár létesítésébe, üzemeltetésébe. Kérdezném a garanciákat de felesleges… mert ígéret lenne, de nincs garancia a szavukra.
 • Hosszú távon milyen hatással lesz a lakosság, gyerekeink, unokáink egészségére, termékenységére?
 • A városlakók egészségére gyakorolt hatása.!
 • A dolgozók hány százalékát fogják kitenni a külföldi munkavállalók és hová fogják Őket elhelyezni?
 • Mik az egészségügyi határértékek (víz, levegő, talaj, zajterhelés tekintetében)? Mi alapján lettek ezek az értékek megállapítva?Hogyan történik az egészségügyi értékek betartásának vizsgálata, ellenőrzése? A vizsgálatot, ellenőrzést végző szerv(ek) mennyire függetlenek a kormányzati/önkormányzati szervektől? Akár a környezetet, akár embert érintő balesetek kivizsgálása milyen módon történik? A vizsgáló személy/szerv mennyire független a kormányzati/önkormányzati szervektől? Milyen hatással lesz a vendégmunkások jelenlétére, a bevándorlásra?
 • Kiknek lesz a legnagyobb személyes haszna ebből?
 • A közvetlen közelben lévő ingatlanom érték csökkenését ki és mikor fogja karteriteni? Ki fogja megvásárolni? Mert természetesen így alkalmatlan arra, amire eddig használtuk.
 • A közvetlen közelben lévő ingatlanom érték csökkenését ki és mikor fogja karteriteni? Ki fogja megvásárolni? Mert természetesen így alkalmatlan arra, amire eddig használtuk.
 • A talajvízre milyen hatásai lesznek? Milyen arányban lesznek külföldi munkások? Hol lesznek elszállásolva ezek a munkások? Van e környezetvédelmi hatástanulmány és ki készítette, mikor és hogyan hozzáférhető? Mikor akarják teljeskörűen informálni a lakosságot az esetleges veszélyekről?
 • Hogy lehet felépíteni a városlakók bele egyezést nélkül a gyárat
 • Ha becsődöl a gyár, ki lesz felelős a sikeres felszámolásért, ártalmatlanításért?
 • Milyen hatása lesz a talaj és rétegvizekre? A monitoring rendszer mintáit civil szervezetek is vizsgálhatják majd (vagy használhatják mintavételre)? Milyen veszélyes anyagokat fognak a gyártás során felhasználni?
 • 1.) A kötelező munkaegészségügyi előírások megváltoztatása (üzemorvosi müködés megszüntetése) kizárja a dolgozók alap állapota rögzítését, így a későbbi állapotromlás munkahelyi összefüggései nem lesznek bizonyíthatóak, nem lesz megállapítható a munkáltatói felelősség, a kártérítési- reparációs kötelezettség. 2.) A bizonyítottság nélküli adatözön rázúdítása a közvélemény megnyugtatásáért pont a bizonytalanságot növeli, hiszen nincs átfedés a hitelesnek inkább elfogadható szakmai (egyetemi szakértői, stb.) vélekedésekkel, így csak növekszik a bizonytalanság. A kormány és a város vezetése „orosz rulettet” játszik a lakossággal, azzal a különbséggel, hogy öt töltényűr van betöltve (levegő, víz, föld, egészség, társadalmi hatások) ismeretlen veszéllyel, és ez áll szemben a csupán egy töltényűrben tárazott, vélt gazdasági előnyökkel. 3.) Már látszanak azok a kutatási eredmények amelyek azt vetítik előre, hogy nem az elektromos hajtáslánc lesz (lásd Ausztrália, hidrogén hajtáslánc) az igazi befutó a járműmobilitás területén. Mi lesz ezen gigaberuházások sorsa néhány év múlva? Mi lesz a üzemen kívüli akkumulátorok ártalmatlanításával?
 • Honnan és milyen forrásból származó áramot kap az akkugyár?
 • Miért nem más gyMiért nem más gyárat vagy üzemet építenek, ahol helyi emberek dolgozhatnának, akik részére nem kellene munkásszállót építeni!lgozhatnának
 • A lakosságot mivel fogják védeni a egészséget? Lesznek-e a cég által szervezett ingyenes vizsgálati napok a lakosság számára, főleg az akkumulátor gyár okozta környezet szennyezés miatti megbetegedések megelőzése érdekében?
 • A környék megmaradt természetes élőhelyeit (vizes élőhelyek, gyepek, erdősávok, stb.) milyen mértékben fogják érinteni a beruházás infrastrukturális fejlesztései: hol fogják a különböző víz és csatornarendszereket kiépíteni, hol fogják a teherforgalmat elvezetni? Ha a több ezer munkahelyet teremtő gyárakban valóban külföldi vendégmunkásokat kívánnak alkalmazni, hol fogják őket elszállásolni? Ha munkásszállók létesítését tervezik, már létező ingatlanok átalakításával oldják meg, vagy teljesen új épületeket fognak felhúzni? Ha utóbbi, akkor hova?
 • Hány vendégmunkást szeretne alkalmazni a gyár?
 • Milyen talajszennyezéssel jár a beruházás, és a termelés? Milyen alku mentén döntötték el, hogy Nyíregyházára jönnek? Mennyi haszna van ebből a miniszterelnöknek és családjának?
 • Talaj és ivóvíz készlet minősége folyamatosan ellenőrizve lesz-e? És kapunk-e erről tajékoztatást igény szerint bármikor?
 • Milyen hatása lesz a térség bokortanyáira?
 • Nem akarok jövőidőről beszélni ( milyen vizigénye lesz? Nem inkább lenne ha?), remélem nem lesz belőle semmi.
 • Milyen hatással lesz a gyár működése a környező termőföldeken termő élelmiszerre?
 • Kinek az óhajára épül? Miért nem kérdezte meg a városvezetés az itt élőket?
 • Egyáltalán nem szeretném,ha az akkumulátor össze, szét, újrahasznosító gyár bármelyike is megépüljön Nyíregyházán és környékén! Hogy lehet az illetékesekkel megértetni,hogy előbb az itt élők véleményét,hozzájárulását kellene előbb megkérdezni.
 • Különösebben nem érdekel
 • Én valóban értek a fent felsorolt kérdésekhez. 6 diplomámból 3l4-at érintenek ezek a kérdések. Én ezekről egyetemeken tanultam, nem a Facebook-on. Szívesen válaszolok ezekre a kérdésekre.
 • Sajnos, nem sok jót hallunk róla!
 • Mit tesznek/fognak tenni a politikai támadások/félretájékoztatások ellen? Hogyan kívánják az EU-s jogszabályokat közzétenni, hogy minél több emberhez eljusson, hogy a legnagyobb odafigyeléssel épül/üzemelni fog a gyár?
 • Hány hektár területen fekszik a gyár? Mennyi lesz a kapacitása? Hány embert fog foglalkoztatni?
 • Hol fognak a használt akkumulátorok évszázadokig bomlani?
 • Hogyan tudunk megbízni az államban, hogy a megfelelő szabályokat, és ellenőrzési rendszert hozzák létre?
 • Az emberek meghallgatása, megkérdezése nélkül ne lehessen telepíteni. Csak annyi akkugyár legyen, ami a nekünk gyártott gépkocsikhoz szükséges.
 • Mikor mennek el?
 • Mikor fogják elvetni a gyár gondolatát is?
 • Pakoljanak!
 • Miért nem tájékoztatják a lakosságot részletesebben? pl.-ul híradásokon keresztül?
 • Hazai vagy külföldi munkavállalókat fognak foglalkoztatni?
 • A selejtes akkumulátor feldolgozási kötelezettség?
 • Hány akkumulátorgyárat kívánnak megvalósítani?
 • Hány akkumulátorgyárat kívánnak megvalósítani?
 • Részletes tájékoztatást folyamatosan!
 • Lesz-e munkalehetőség?
 • Nem jó, bírálják felül!
 • Laikusok számára érthető lesz és hol a monitoring által mért statisztika?
 • Milyen európai engedélyezési határértékek vannak, illetve milyenek a magyar értékek? Betilthatja-e a hatóság szabálytalanság esetén?
 • Milyen következményei lennének annak, ha a környezetvédelmi stb. előírásokat a gyár nem tartja be?
 • Mikor fogják tájlkoztatni a város lakosságát arról, hogy a gyár működése során keletkező hulladékot pl. sav? Hol tárolják, hogy dolgozzák fel? Feldolgozzák-e egyáltalán?
 • Mi történik a selejtes akkumulátorokkal?
 • Milyen intézkedéseket tesznek a környezeti károk minimalizálása érdekében?

 

2024. 03.15-én Egyesületünk beadta észrevételeit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára.

 A „HUNGARY SUNWODA AUTOMOTIVE ENERGY TECHNOLOGY KFT. által Nyíregyháza településen kialakítani tervezett akkumulátorgyár földmunka és cölöpözési munkáinak előzetes vizsgálata” című dokumentációhoz.
Hírlevél

Iratkozz fel a hírlevelünkre!

Ne maradj le semmiről, havonta frissülő hírlevelünkkel mindig első kézből értesülhetsz a projekteinkről.

Adatkezelési tájékoztató megtekinthető itt.